Дваесет и четири меѓународни граѓански организации во  Женева формираа „Интернет социјален форум“ (Internet Social Forum), кој има цел да треба да биде алтернатива на „Светската мрежна иницијатива“ (Net Mundial Initiative), формирана на минатогодишниот Светски економски форум, кој во август се одржа во Бразил.

Иницијаторите бараат итно да се обрне внимание на сè поголемата централизација и социо-политичка контрола на интернетот, истакнувајќи дека „возможен е друг, поинаков интернет“.

Здруженијата предлагаат да се изработи „Народен интернет-манифест“, со кој ќе се заложат за дигитална слобода, интернет-владеење и за човекови права.

Во заедничката изјава, која ја потпишаа 24 здруженија, се наведува дека тие имаат цел да бидат гласот на обичниот граѓанин, кој не смее да биде игнориран од големите интернет-компании.