Светскиот предизвик за правда 2021 е глобален натпревар за идентификување, препознавање и промовирање на добри практики и проекти и политики со големо влијание, кои го штитат и унапредуваат владеењето на правото во време на непредвидена криза.

Предизвикот е да се ​​заштити владеењето на правото од итни закани создадени од глобалната пандемија со ковид-19 и да се обнови владеењето на правото на долг рок. Целта на натпреварот е да се ​​поддржи и забрза дисеминацијата на висококвалитетни проекти и политики за владеење на правото и да се поттикне нивното прифаќање од страна на креаторите на политиката и засегнатите страни во владеењето на правото.

Конкурсот е мултидисциплинарен и е отворен за различни типови на организации, вклучително: граѓанско општество, непрофитни организации, социјални претприемачи, национални и мултилатерални владини агенции, тела на локалната самоуправа, бизниси и претпријатија од приватниот сектор и правни фирми од која било земја во светот .

Сите физички лица, организации и субјекти имаат право да се пријават на конкурсот така што ќе достават пријава на англиски јазик.

Апликациите може да се испраќаат до 11 декември 2020 година. За шест проекти кои покажуваат докажани резултати и ветуваат иден напредок, репликација и скалирање се предвидени парични награди од по 20.000 американски долари.

Петмина добитници ќе бидат избрани од комитет на искусни судии, а еден победник ќе биде избран со гласање од мрежата на WJP за неговата инспирација и влијание. Финалните проекти ќе бидат објавени на веб-страницата на WJP и прикажани во виртуелни регионални презентации.