Светската лимнолошка организација, преку својата фејсбук-страница, објави поддршка за Декларацијата за заштита на природното и културното наследство на Охрид и за спас на Студенчишко блато, на „Охрид СОС“.

„Древното Охридско Езеро се соочува со разорна дестабилизација на екосистемот. Властите одобрија урбанистички планови кои ќе го прекријат со бетон едно од последните мочуришта за патишта и за хотели, што ќе ја замени локалната фауна со неавтохтони видови, а плажите кои се предвидува да бидат изградени на крајбрежјето, ќе ги загрозат живеалиштата на охридскиот крап и лебедот. Ова ќе го засегне и Националниот парк Галичица, кој е прогласен за биосферен резерват заштитен од УНЕСКО, бидејќи таму е предвидена изградба на ски-центар и пат кои ќе загрозат уште еден еко-систем. Но, не е сè загубено. „Охрид СОС“ и граѓанската инцијатива се обидува да ги анимира лимнолозите низ целиот свет да го кажат својот стручен став и да ја поддржат Декларацијата со која се бара од македонската влада да ги спречи овие потенцијални еколошки катастрофи“, стои во објавата на Светската лимнолошка организација.

Светската лимнолошка организација ги повика лимнолозите да ја поддржат Декларацијата.