Проектот за изградба на нов НВО-центар преку кој треба да се создадат механизми за институционална соработка меѓу Општина Струмица и граѓанскиот сектор добил најмногу, односно 80 гласови од Граѓанскиот проектен форум, кој синоќа се одржал во Домот на АРМ во Струмица,

Изградбата на новиот НВО-центар во Струмица треба да биде реализирана во текот на оваа и на следната година, а ќе се финансира со 2,2 милиони денари, обезбедени од Општина Струмица и од Фондацијата „Отворено општество“ – Македонија.

„Овој проект доби најголем број гласови од осумтте предложени, а планирани проекти во акциските планови за образование, социјална заштита, млади и соработка со граѓански организации“, велат од Општина Струмица.

Според градоначалникот на општината, Зоран Заев, ваквиот начин на носење одлуки со граѓаните се потврдил како добра практика во развојот на општината.

„Веќе единаесет и пол години преку форумски процеси, со директно партиципирање на граѓаните, се носат одлуки за капиталните инвестиции и, она што е најважно, за идниот развој на општина Струмица. Ова е еден форумски процес на кој Општина Струмица по пат на гласање, директно од претставниците на сите заедници, одлучува кој од осумте предложени проекти, од сите сфери на општественото живеење, ќе биде приоритетен проект што ќе биде финансиран со 2.200.000 денари, 1.100.000 денари обезбедени од Општина Струмица, а другите од Фондацијата „Отворено општество“ – Македонија“, рече Заев.