Денеска без вода за пиење ќе останат граѓаните на градот Струмица и на пет населени места: Просениково, Добрејци, Дабиле, Градско Балдовци и Баница.

Во текот на ноќните часови, а како резултат на испуштање вода од браната Турија, направена е штета, односно скината е главната доводна цевка за водоснабдување на општина Струмица.

Екипите на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ веќе се на терен и работат на отстранување на дефектот.