Стапката на невработеност во првиот квартал годинава во Македонија изнесува 27,3 проценти, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Невработени се 262.140 лица, а вработени биле 697.248 лица.

Најголем дел од невработените во првиот квартал се мажи, и тоа 62,8 отсто од вкупното активно население во земјава, а жени – 37,2 отсто.

Според возраста, најголем број невработени, 166.414, се на возраст од 25 до 49 години.Според образованието, најбројни меѓу невработените се оние лица со средно образование.

Од вкупниот број вработени лица во земјава, најголемиот, односно 540.669, се вработени во приватниот сектор, а 156.579 се во друга сопственост.