Во второто тримесечје од годинава, стапката на невработеност изнесува 24 проценти, објави Државниот завод за статистика.

Бројот на активно население е 948.376 лица, од кои вработени се 720.674, а 227.702 се невработени.

Во однос на првиот квартал, стапката на невработеност е намалена за 0,5 отсто.