Недостигот од квалификувана работна сила во македонската економија е сѐ поизразен, а дизбалансот на пазарот на труд е предизвик за стопанствениците, беше истакнато на денешната прес-конференција на Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК).

Потпретседателот на Сојузот, Александар Милошевски истакна дека по консултација со секторските и регионалните комори, евидентирано е дека во сите сектори недостигаат квалификувани работници, особено во градежништвото, индустријата, туризмот, услужните дејности како и во приватното здравство.

„Реформите во образованието и наставните програми треба да ги следат потребите на стопанството и адекватно на тоа, да се насочува и идниот кадар кој треба да биде активен на пазарот на труд. Само на тој начин би имале систем кој функционира. Исто така, по примерот на западните земји како Германија, Австрија, едно од можните решенија е воведување на дуалниот систем на средното стручно образование или учење преку работа со системска поддршка и субвенции за учениците, кои би се определиле за таков вид образование“, истакна Милошевски.

Според анализите топ пет најбарани позиции за работа се продажба, возачи, дистрибутери, курири, кадар во угостителство, комерцијалисти и работници во магацин. По индустрии најбарани се лица за работа во индустрија за малопродажба, угостителство, ИТ, трговија и дистрибуција како и производство.

„Евидентен е недостигот на лица со насочено средно стручно образование, но и на инженери и медицински персонал. Во таа насока неопходна е професионална ориентација на учениците уште во основното образование и промоција на средните стручни училишта и занимања. Потребна е интегрирана соработка на сите општествени чинители за правилно адресирање за потребите од квалификувана работна сила, сето тоа да допре и до учениците и до родителите. Веруваме дека тоа е единствениот начинот за намалување на јазот помеѓу потребите и понудата на пазарот на трудот“, истакна Милошевски.