Сојузот на стопански комори на Македонија (ССК) потпиша договор за зајакнување на трговската и на економска соработка со Стопанската комора на Пекинг.

ССК исто така потпиша декларација за воспоставување механизми на лидерите на носечките комори на земјите од Централна и Источна Европа (ЦИЕ) во процесот 16 + 1 кој има цел да ја зголеми соработка на Кина со земјите од ЦИЕ.

„Потпишаните договори со прецизно воспоставени цели и активности на дејствување, значат нови можности за македонските компании, преку ССК активно да се вклучат во иницијативите за зголемување на соработката и трговските партнерства со Кина и 16 земји вклучени во овој мегапроект за економска, политичка и за културна соработка. Сите организации потписници на декларацијата се обврзани да ги имплементираат резолуциите донесени на тркалезната маса, што ќе значи зајакнување на комуникацијата и на меѓусебната соработката, поврзување, како и градење на трговски релации и промоција на инвестиции“, изјави претседателот на ИКТ Комората при ССК, Саша Огненовски.

ССК неколку години наназад активно учествува на форумите на 16+1 за подобрување на конкурентоста на македонските компании, за што активно работи и на промовирање на кинескиот мегапроект „Еден појас, еден пат“ за инфраструктурно и економско поврзување на Азија, Европа, Африка и на Блискиот Исток.