Propozimi I dekanit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë  në UShKM, Dimitar Trajanov për të punuar në institucioni të arsimit të lartë në vende sipas programeve studimore të cilat pjesërisht (60-70 për qind) kanë qenë kompatibile me programet e universiteteve duket e pranueshme dhe do të jetë lëndë për analizë plotësuese, thonë nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

“Propozimin e dekanit të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike dhe Inxhinierisë Dimitar Trajanov është plotësim i nismës fillestare të Universitet të Evropës Juglindore, ku puna bëhet  sipas programeve më të mira të universiteteve evropiane dhe botërore është praktikë disa vjeçare” , thuhet në komunikatën e MASh-it