fbpx
Tag: QTQ

tag: QTQ

Gjykata Kushtetuese përkohësisht ndërpret vendimin e Qeverisë për fasadë baroku të QTQ-së

Gjykata Kushtetuese në seancën e sotme me shumicë votash solli vendim që të ngrit procedurë për vërtetimin e kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së nenit 50 nga Ligji për planifikim hapësinor dhe urbanistik, sidomos për paragrafin 2 nga ky nen dhe termin “interes të veçantë”. “Ndërtimi me interes të veçantë për të cilën do të përpunohet dokumentacion urbanistik- planor nga paragrafi 1...

Qeveria ka vendosur që QTQ të “vishet” me barok

Qeveria solli vendim që Qendra Tregtare e Qytetit (QTA) të merr pamje baroku, shkruan "Telma". Vendimi për vazhdimin e ndërtimit të projektit "Shkupi 2014" në suazat e të cilit është ndryshimit i pamjes së QTQ-së, është publikuar në Gazetën zyrtare. Komuna Qendër në prill të vitit të kaluar shpalli referendum për pamjen e QTQ-së, por i njëjti ishte i pasuksesshëm sepse...

Filluan përgatitjet për zbatimin e referendumit në Qendër

Andrej Zhernovski, kryetari i Komunës Qendër sot deri në Komisionin zgjedhor shtetërorë dhe ai komunal ka dërguar kërkesë për zbatimin e referendumit për Qendrën tregtare të qytetit. Në kërkesë shkruan se KZSH dhe KZK duhet ta përgatitin dhe zbatojnë referendumin në pajtueshmëri me rregullativën ligjore. Nga komuna thonë se do t’i sigurojnë të gjitha teknikat e nevojshme, hapësirat dhe...

Referndum në Qendër më 26 prill për pamjen e QTQ-së

Më 26 prill, banorët e komunës Qendër do të kenë mundësi të votojnë në referendum për dukjen e Qendrës tregtare të qytetit ndërsa rezultatet e referendumit do të jetë obligativ dhe patjetër do të duhet të zbatohen- thotë kryetari i komunës Qendër, Andrej Zhernovski. Pyetja e referendumit do të jetë “Nëse jeni të bë mbahet pamja aktuale e fasadës në...