fbpx
Tags молк

Tag: молк

Edhe më tej më së shumti për “heshtje të drejtorisë” ankohen kërkuesit e informacioneve me karakter publik

Qytetarët, gazetarët, OJQ-të dhe të gjithë kërkuesit e tjerë të informacioneve me karakter publik edhe vazhdojnë të ankohen shpesh tek Agjencia për Mbrojtjen e të Drejtës për Qasje të Lirë në Informacionin Publik për shkak të “heshtjes së drejtorisë”. Rreth 163 nga gjithsej 222 ankesa të paraqitura në Agjenci në gjashtë muajt e parë të vitit 2020 janë për...

Deri tek “Civil” ka denoncime për shkeljen e heshtjes zgjedhore dhe presione ndaj votuesve

Organizata “Civil” njofton se nga fillimi i heshtjes zgjedhore deri ora 14, pranë tyre kanë arritur rreth 30 raporte nga vëzhguesit si dhe dhjetëra denoncime nga qytetarët, për shkeljen e heshtjes zgjedhore dhe presioneve ndaj votuesve. “Të punësuar në një komunë të Shkupit për momentin në mënyrë të organizuar paraqiten tek votuesit dhe kryejnë agjitacion dhe presion. Të njëjtën ka...