fbpx
Tag: исплата

tag: исплата

K-15 për kompanitë anëtare të Sindikatës dhe ata që nuk punojnë me humbje

Lidhja e sindikatave të Maqedonisë dhe organizata e punëdhënësve të RM-së sot vazhduan bisedimet rreth ndryshimeve dhe plotësimeve të marrëveshjes së përgjithshme kolektive për sektorin privat nga fusha e ekonomisë, përfshirë edhe regresin për pushim vjetor. “Partnerët konstatuan se e drejta e regresit për pushim vjetor ngel për punëtorët e sektorit privat në Maqedoni. Në raste të caktuara do të...

Edhe më tej qëndron pezull pagesa e honorarëve

Edhe më tej qëndron pezull pagesa e honorarëve prej mbi 9590 denarë. Nga Drejtoria e të ardhurave publike thonë se gjatë  çdo ndryshimit të ligjit apo të formularit bëhet mbindërtimi i softuerit të klientëve MPIN për llogaritjen mujore për rrogë, kontribute dhe tatim personal. Por, thonë se vonesa e honorarëve nuk varet prej tyre. -Obliguesit tatimor janë të obliguar çdo muaj...

Nëse nuk keni marrë “K-15”, denonconi në Inspektoratin Shtetëror të Punës!

Kanë kaluar dy ditë nga skadimi i afatit kur kompanitë kishin për detyrë të paguanin regres për pushimin dimëror punonjësve  të tyre. Disa “K-15” kanë paguar gjatë vitit të kaluar, por shumica pritnin momentin e fundit. Kishte dhe kompani të cilat ja ulnin rrogën të punësuarve për muajin dhjetor, që t’i paguajnë regres. Nga Inspektorati Shtetëror i Punës akoma nuk...