fbpx
Tag: арсен

tag: арсен

#Përgjegjësi është ujë pa arsen në Gjevgjeli

Banorët e Gjevgjelisë me vite konsumojnë ujë që është i ndotur me arsen. Edhe pse organizata joqeveritare “Arsena” vazhdimisht tërheq vërejtjen se uji për pije është i ndotur, Komuna e Gjevgjelisë madje në shtator të këtij viti shpalli tender për ndërtimin e sistemit të ri për furnizim me ujë të qytetit. Kryetari i Gjevgjelisë, Ivan Frangov, deklaroi se sistemi...

Frangov: Uji është i pastër, por me ujësjellësin e ri duam të largojmë dyshimin se ka arsen

Kryetari i Gjevgjelisë, Ivan Frangov sot për "Meta" deklaroi se ujësjellësi i ri në këtë qytet po ndërtohet sepse qyteti ka nevojë për sasi shtesë të ujit. Ai pohon se uji në Gjevgjeli është i pastër, por se autoritetet lokale duan të largojnë çdo dyshim. "Vendosëm të ndërtojmë sistem tjetër sepse kemi nevojë për sasi shtesë të ujit. Gjithashtu, pas...

Nuk kanë fund “ethe e arsenit” për banorët e Gjevgjelisë

  Uji në Gjevgjeli përmban 10 herë më shumë arsen sesa niveli i lejuar ndërsa tanimë 37 muaj Agjencia shtetërore për ushqim dhe veterineri ka lëshuar vendim për ndalimin e përdorimit të ujit nga puset në Moin. Tre vite pas zbulimit të arsenit në Gjevgjeli nuk ka as dearsenifikator, as burimeve të reja e as puse për furnizimin me ujë...