Në tremujorin e dytë të vitit 2015-të, popullata aktive numëron 956.174 persona, prej të cilëve 699.578 të punësuar ndërsa 256.596 të papunë, publikoi Enti shtetëror i statistikës.

Shkalla e aktivitetit në këtë periudhë është 57%, shkalla e punësisë 41,7% ndërsa ajo e papunësisë 26,8%.