Ligji për kontratat në vepër dhe të drejtat autoriale nuk do të prolongohet dhe do të fillojë të implementohet siç ishte parashikuar, më 1 janar 2015, theksoi sot ministri për punë dhe politikë sociale, Dime Spasov, sipas të cilit, kjo masë ka për qëllim të rrisë sigurinë sociale të qytetarëve.

-Si qeveri, nuk guxojmë të lejojmë që punëtori i caktuar që kryen detyra të caktuara të punës të mos i jepet rrogë, dhe të mos i paguhen kontribute. Nuk guxojmë të lejojmë pasiguri sociale te këta punëtorë, siç ka në Maqedoni. Në shumë vende evropiane është aplikuar sigurimi i detyrueshëm social për “frilens punëtorët” dhe ataqë punojnë në bazë të kontratave të llojeve të ndryshme. Në këtë mënyrë siguria e tyre sociale do të jetë më e madhe, do të kenë mundësinë që në të ardhmen të realizojnë pension të pleqërisë-tha Spasov.

Sipas tij, nuk është e vërtetë se funksionari i cili, për shembull, do të ketë kontratë autoriale apo kontratë në vepër nuk do të paguajë kontribute sociale.

-Përkundrazi, të gjithë që kanë kontrata të atilla do të paguajnë edhe kontribute sociale. Përjashtimi nga kjo masë është theksuar  saktë dhe qartë në Ligj. Për të gjithë qytetarët tjerë në bazë të kryerjes së funksionit të caktuar, marrëdhënies së punës apo përjashtim tjetër është theksuar në Ligjin për sigurim social-theksoi Spasov.