Të hënën, Kuvendi i RM-së do të merr vendim për shpalljen e konkursit për emërimin e kryetarit dhe anëtarëve të rinj të Këshillit shtetëror zgjedhor (KSHZ)

Për të hënën, sipas orarit të Kuvendit, është caktuar seanca 73-të, ku në rend dite, krahas plotësimit të propozim- buxhetit të RM-së për vitin 2016-të, është edhe propozim- vendimi për shpalljen e konkursit publik për emërimin e anëtarëve të KSHZ, propozues i të cilit është deputeti Zoran Ilioski.