Nga publikimi i Platformës shqiptare më 7 janar të këtij viti, VMRO DPMNE disa herë ndryshonte terminologjinë gjegjësisht fjalët dhe shprehjet me të cilat në njoftimet, deklaratat dhe intervistat e quante këtë “dokument”.

Terminologjia e VMRO DPMNE-së filloi me fjalën “platformë”, më pas “platforma e re”, “platforma kombëtare”, “platforma e shqiptarëve” e deri në “platformë mbarë- shqiptare”, “platforma nga Tirana” dhe “platforma tiranase”.

Ja vizualizimin e këtij evoluimi.