Ndotja e ajrit në Shkup sot në mëngjes është prej katër deri shtatë herë më e lartë se kufiri i lejuar sipas BE-së, që është 50 mg/m3. Sot në mëngjes në orën nëntë, sipas të dhënave nga stacionet matëse, niveli i PM 10 në komunat e Shkupit ka qenë: Rektorat 379.41 mg/m3, Qendër 323.27 mg/m3, Karposh 305.86 mg/m3, Gazi Babë 285.72 mg/m3 dhe Lisiçë 209.39 mg/m3.

Mbrëmë në komunën Karposh të Shkupit është regjistruar ndotje rekorde prej 24 herë më lartë sesa sasia e lejuar gjegjësisht niveli i grimcave PM 10 ka qenë 1218.63 mg/m3. Grimcat kancorogjene në ajër me madhësi më të vogël se 2,5 mikrometra (PM 2,5) kanë qenë 206 mg/m3, që është 10 herë më shumë sesa kufiri i lejuar. Situata me ndotjen ishte e rënduar edhe në komunat tjera ku si rrjedhojë në Qendër niveli i PM 10 ka qenë 421 mg/m3, ndërsa PM 2,5 kanë qenë 356 mg/m3. Grimcat në ajër me madhësi më të vogël se 10 mikrometra në Lisiçë janë 667 mg/m3 ndërsa në Gazi Babë 618 mg/m3.

Ministri i ambientit jetësor dhe planifikimit hapësinor, Bashkim Ameti më 25 janar pranë Qeverisë propozoi masa për uljen e ndotjes, por tani për tani nuk ka përgjigje ndaj këtij propozimi.

Sipas masave të Ministrisë së ambientit parashihet zbatimi i trafikut çift- tek, të gjitha institucionet shtetërore dhe publike për 50% të ulin shfrytëzimin e makinave zyrtare. Për shkak të ndotjes së madhe, qytetarëve u rekomandohet të mos dalin jashtë pa ndonjë nevojë.