Në tremujorin e dytë të vitit, shkalla e papunësisë është 24%, njoftojnë nga Enti shtetëror i statistikës.

Numri i popullatës aktive është 948.376 prej të cilëve 227.702 të papunë.

Lidhur me tremujorin e parë, shkalla e papunësisë është ulur për 0,5%.