Фото: Борче Поповски

Të Dielën, 13 Dhjetor, hyn në fuqi orari i ri i trenave të pasagjerëve për vitin 2021, i cili nuk sjell ndryshime të rëndësishme në numrin e trenave në trafikun hekurudhor të pasagjerëve në vend. Numri i trenave vitin e ardhshëm mbetet i njëjtë me vitin e kaluar, me përjashtim të anulimit të trenit ndërkombëtar për në Beograd dhe Selanik në muajt e verës. Nuk ka ndonjë risi në fondet që do të sigurohen nga buxheti i shtetit për të kompensuar disa nga humbjet e krijuara nga trafiku i tyre.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve i tha për  “Meta.mk” se projektbuxheti i ministrisë së tyre vitin e ardhshëm siguron fonde në vlerë prej 400 milion denarë (6.5 milion euro) për zbatimin e detyrimeve sipas marrëveshjes me Hekurudhat-Transport , i cili ofron një shërbim me interes publik – transportin hekurudhor të udhëtarëve.

Të paktën zyrtarisht, ndërmarrja shtetërore e hekurudhave në 2021 do të marrë 30 milion denarë më pak se këtë vit si ndihmë për të mirëmbajtur trafikun hekurudhor të udhëtarëve në vend. Ministria thotë se kontrata me Hekurudhat është lidhur për tre vjet, për të mbuluar pjesën e humbjeve për të cilat kompania do të dëshmojë se kostot bëhen ekskluzivisht për transportin e udhëtarëve.

Përndryshe, “Meta.mk” ka kohë që shkruan se situata me trafikun hekurudhor të udhëtarëve në vend është e keqe, sepse numri i trenave të udhëtarëve që lëvizin në binarë vazhdimisht zvogëlohet, dhe kështu vëllimi i udhëtarëve të transportuar me trena po bie. Në periudhën e kaluar, një problem i veçantë ka lindur me mirëmbajtjen e trenave kinez, ku, nga gjithsej gjashtë, të paktën gjysma e tyre janë jashtë funksionit dhe sit ë prishura janë vendosur në garazhet në depon “Lisiçe”.

Pyetëm Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve për mundësinë e sigurimit të trenave të rinj për për vitin e ardhshëm, por morëm përgjigje se Qeveria e RMV-së është përgjegjëse për këtë çështje, sepse ajo është themeluesja e kompanisë. Sidoqoftë, fondet e destinuara për të mbuluar humbjet në trafikun hekurudhor të pasagjerëve për vitin e ardhshëm nuk do të mund të përdoren për blerjen e trenave të rinj.

“Fondet e siguruara përmes Buxhetit të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve kanë për qëllim në mënyrë rigoroze dhe ekskluzive për të kompensuar humbjet në trafikun hekurudhor të udhëtarëve dhe sipas Ligjit për Sistemin Hekurudhor nuk ka mundësi të sigurojmë automjete të reja me këto mjete”, tha Ministria e Transportit. dhe Lidhjeve

Hekurudhat e RMV-Transport përsëri na thanë që orari i ri për 2021 u bë bazuar në kapacitetet e tyre materiale dhe teknike që janë aktualisht në dispozicion.