Viti i ri shkollor për të gjithë nxënësit në shkollat ​​fillore dhe të mesme në vend fillon më 1 tetor. Në këtë ditë, disa nxënës do të shkojnë në shkollë ku nën masa dhe protokolle të veçanta do të dëgjojnë ligjëratat e mësimdhënësve dhe profesorëve, kurse pjesa tjetër do të ndjekin mësimet nga shtëpia me ndihmën e mjeteve të mësimit në distancë. Kështu ka vendosur Ministria e arsimit dhe shkencës, raporton Meta.

Sidoqoftë, mbetet pyetja se si do të zhvillohet mësimi për fëmijët me zhvillim atipik, të cilët tashmë rrezikojnë të humbin shkollën. Për arsimin gjithëpërfshirës është folur shumë pak që nga fillimi i pandemisë me Kovid-19, por pasi mori detyrën e ministre e arsimit dhe shkencës në fillim të mandatit të saj, Milla Carovska tha se “qëllimi më kulmor është sigurim i arsimit gjithëpërfshirës që është i arritshëm për të gjithë fëmijët “.

Arsimi gjithëpërfshirës parashikon se të gjithë fëmijët duhet të kenë mundësi të barabarta dhe sistematike për të mësuar dhe se ata duhet të pranojnë mbështetjen e nevojshme të individualizuar për të lehtësuar përfshirjen e tyre në arsimin e rregullt. Kjo nënkupton përfshirjen e të gjithë fëmijëve në klasa të rregullta, përmes librave shkollorë të përshtatur, teknologjisë dhe asistentëve arsimorë, kur është e nevojshme.

Asistentët arsimorë në shkollat ​​e vendit ekzistojnë prej disa vitesh dhe ata ishin pjesë e programit të UNDP-së që u nis për të ndihmuar studentët me zhvillim atipik në procesin e përfshirjes në sistemin arsimor.

Komuna Qendër është një nga komunat që përmes UNDP-së filloi aplikimin e masave shtesë për të ndihmuar fëmijët me pengesa në zhvillim. Njëra nga këto masa, përveç atyre arsimore, ofron edhe asistentë personalë.

“Këtë vit, shkollat ​​fillore do të kenë në dispozicion 16 asistentë personalë, të cilët do të mbështesin këta nxënës, veçanërisht në këtë periudhë të pranisë së koronavirusit,” thuhet në njoftimin nga komuna. Më tej shtohet se për pesë asistentë fondet do të sigurohen me një donacion nga UNDP, kurse shpenzimet për njëmbëdhjetë të tjerët do të mbulohen nga buxheti i komunës.

“Meta.mk” bisedoi me aktivisten dhe prindin Domnika Kardula. Këtë vit, vajza e saj do të jetë në klasën e tetë në shkollën fillore “Goce Dellçev” në Shkup dhe po e shfrytëzon mundësinë për asistent personal. Kardula thotë se pandemia në gjysmën e dytë të vitit të kaluar shkollor i zuri të papërgatitur të gjithë prindërit, por që ajo është e kënaqur me mënyrën se si u zhvillua komunikimi me mësuesit dhe se viti shkollor përfundoi me sukses. Për këtë vit, beson se ekziston mundësi për të siguruar asistentë arsimorë ose personalë për të gjithë fëmijët që kanë nevojë për ta, por edhe se kompensimi që marrin këta ndihmës është modest.

“Nga viti në vit numri i asistentëve të mbuluar financiarisht nga UNDP po zvogëlohet duke pritur që komunat do të mbulojnë asistentët e tjerë”, tha Kardula, duke shtuar se “vitin e kaluar Komuna Qendër arriti të mbulojë vetëm një asistent plus nga atë që siguroi UNDP këtë vit. “Unë e shoh që numri është rritur, gjë që është për të mirëpritur dhe më bën të lumtur”.

Ajo thotë se ekziston përshtypja se Komuna e Qendrës, si komuna më e pasur në vend, ka mundësi që t’u sigurojë të gjithë nxënësve asistentë arsimorë apo personalë sepse shuma që duhet të ndahet nuk është aq e lartë.

“Kompensimin që e marrin asistentët është modeste, këtë vit është 9,000 denarë, që do të thotë se komuna për 9 muaj gjatë vitit shkollor do të ndajë pak më pak se 15.000 euro ose pak më shumë se 1.600 euro në muaj për 11 asistentë siç ishte planifikuar këtë vit”, tha Kardula. .

Ajo shton se vetëm vullneti dhe mirëkuptimi janë të nevojshëm për domosdoshmërinë dhe rëndësinë e këtij shërbimi. “Pres që vonesat në pagesa, të cilat ishin praktikë në vitet e mëparshme të mos përsëriten”, tha Kardula.

Ajo shton se është e domosdoshme zgjidhje sistemore sepse ka familje që vetë i mbulojnë shpenzimet e asistentit personal.

“Nuk është e lejueshme që prindërit dhe fëmijët të jetojnë në pasiguri çdo vit para fillimit të vitit shkollor nëse do të jenë në gjendje t’i përfshijnë fëmijët e tyre në procesin arsimor. Nëse qeveria, MASH apo komunat do të jenë përgjegjëse për asistentët, nuk ka rëndësi për prindërit, është e rëndësishme që të jetë një zgjidhje sistemore dhe të vlejë për çdo fëmijë që ka nevojë për këtë shërbim”, tha Kardula.

Ajo shton se ekziston përshtypja se çdo vit duhet të bëhen presione mbi autoritetet dhe të kujtohen nga prindërit për këtë obligim.

“Le të shpresojmë se do të vijnë ndryshime dhe vite më pak brenga për prindërit dhe fëmijët e tyre,” shtoi Kardula.

Ajo thotë se për vajzën e saj do të zgjidhte mësim me prani fizike, por gjithashtu se të gjitha rekomandimet dhe protokollet për mbrojtje duhet të respektohen.

Për të gjithë fëmijët me zhvillim atipik, është thelbësore që të përfshihen në procesin arsimor dhe, në varësi të aftësive të tyre, të bashkëveprojnë me stafin arsimor dhe pedagogun e shkollës, defektologun”, thekson Kardula.

Ajo thotë që nëse do të mund të zgjidhte, do të zgjidhte mësimin me prani fizike, por me respektim të rreptë të protokolleve, sepse beson se të shkosh në shkollë, të qëndrosh në mjedis me bashkëmoshatarët e saj dhe të respektosh rendin dhe disiplinën si dhe të punosh me mundësitë që ajo ka janë absolutisht pozitive. ndikon në zhvillimin psikofizik të fëmijëve.

“Socializimi është thjesht terapi për fëmijët me zhvillim atipik, por sigurisht që shëndeti është i pari,” tha ajo.

Ministrja e arsimit dhe shkencës, Milla Carovska, në një intervistë për “Meta.mk” tha se ministria po punon për të përmbushur nevojat e të gjithë prindërve për një asistent arsimor.

“Ligji për Arsimin Fillor thotë se ato shkolla speciale janë shndërruar në qendra burimore dhe ofrojnë shërbime për shkollat ​​fillore që janë gjithëpërfshirëse dhe që regjistrojnë nxënës me pengesa. Nuk është bërë si një sistem institucional, kështu që unë përpiqem që përmes punës së dobishme komunale të siguroj të gjitha kërkesat e paraqitura të prindërve për një ndihmës arsimor i cili do të jetë i pranishëm ose në shtëpi ose në shkollë, pavarësisht nëse mësimi ndiqet në internet ose me prani fizike. Në vitin 2021, si MASH, ne qëndrojmë prapa faktit se do të kemi sistem institucional për të mbështetur arsimin për personat me lloje të ndryshme të pengesave”, tha Carovska.

Për sa kohë që bëhet fjalë për çështje të rëndësishme në shkollë, janë gjithashtu të dukshme problemet dhe stigmatizimi me të cilat përballen edhe jashtë prindërit e fëmijëve me zhvillim atipik. Gazetari i Radio MOF Bojan Sasevski së fundmi ndau një përvojë, në rrjetin social Facebook, nga një park ku disa fëmijë janë tallur me vajzën e tij e cila ka autizëm.

“Njëri prej tyre filloi ta pickojë në shpatull me dorë. Tjetri e kapi për koke dhe me dorën tjetër, pesë gishtat ishin ngritur lart, sikur po rrotullonte një poç elektrik. U gërvall para të gjithëve, duke treguar kah Daria: Ky është i vonuar!”, thuhet postimin e Sasevskit.