Архивска фотографија од дивата депонија близу Шуто Оризари и Визбегово | Автор: Арбнора Мемети

Nga viti në vit krijojmë gjithnjë e më shumë mbeturina komunale, ndërsa pothuajse një e treta e plehrave që gjenerojmë u humbasin gjurmët. Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave, 915,943 ton mbetje komunale u gjeneruan në vend vitin e kaluar, shkruan Meta.mk. Sasia vjetore e mbetjeve komunale të gjeneruara në vitin 2019 ishte 456 kilogramë për kokë banori, që është një shifër rekord që nga fillimi i publikimit të këtyre të dhënave në vitin 2008.

Nga mbeturinat totale të gjeneruara, shërbimet komunale vitin e kaluar mblodhën 632,484 tonelata mbeturina komunale ose 1,1 përqind më shumë krahasuar me vitin 2018. Krahasuar me vitet më parë, sasia e mbeturinave të grumbulluara është rritur në dekadën e kaluar, ndërsa shumica prej tyre (mbi 99%) disa vite më herët përfundonin në deponitë komunale të vendit.

Sidoqoftë, shqetësuese janë të dhënat për ndryshimet në numra midis vlerësimit të statistikave për mbetjet komunale të krijuara dhe mbetjeve të mbledhura nga ndërmarrjet komunale, të cilat vetëm vitin e kaluar arritën në një sasi enorme prej 283.459 tonelata.

Ky numër gri përfshin të gjitha mbeturinat e mbledhura nga amvisëritë dhe ndërmarrjet, për të cilat nuk ka të dhëna zyrtare se çfarë ndodh me to. Në të gjithë vendin, ka rreth 1.000 deponi ilegale, dhe numri i tyre ndryshon vazhdimisht, varësisht nga ajo se sa punon pushteti lokal për pastrimin e tyre, por edhe sa “përpjekje” është bërë nga qytetarë të papërgjegjshëm në krijimin e vendeve të reja për hedhjen e paligjshme të mbeturinave.

Përndryshe, vendi merr kritika nga Komisioni Evropian (KE) për situatën kaotike me menaxhimin e mbeturinave në vend. Në Raportin e fundit të Progresit për vendin tonelata, KE-ja vëren se ligjet për menaxhimin e mbeturinave nuk janë miratuar ende, kurse vendosja e një sistemi rajonal të integruar të menaxhimit të mbetjeve në të gjithë vendin është vonuar.

Për vite me radhë, nuk mund të fillohet ndërtimi i as edhe një prej deponive të planifikuara rajonale, gjë që do të mundësonte trajtimin modern të mbeturinave, përfshirë riciklimin e tyre. Së pari në realizimin e menaxhimit rajonal të mbetjeve janë komunat në rajonin Lindor dhe Verilindor, kurse deponia rajonale në Komunën e Sveti Nikollës duhet të fillojë të ndërtohet në vitin 2021, informuan për “Meta.mk”, nga Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor në mesin e muajit tetor të këtij viti.

Përveç asaj që e shkatërrojnë natyrën përmes ndotjes së tokës dhe ujit, hedhja e mbeturinave në çdo hap në të gjithë vendin krijon probleme të mëdha me ndotjen e ajrit në muajt e dimrit. Krahas hedhjes së paligjshme të mbeturinave në deponitë ilegale, qytetarët e papërgjegjshëm djegin me qëllim mbeturinat e grumbulluara, të cilat kontribuojnë ndjeshëm në ndotjen e ajrit me materie të rrezikshme.