Qeveria në seancën e djeshme miratoi propozim/ buxhetin e vitit 2017-të dhe gjatë ditës së sotme do të dorëzohet në Kuvend.

Siç njoftoi ministri i financave, Kiril Minoski, buxhetit i vitit 2017-të është përpiluar për rritje ekonomike për 3% për vitin e ardhshëm.

“Të ardhurat e përgjithshme të buxhetit të konsoliduar për vitin 2017-të planifikohen në nivelin prej 187,6 miliardë denarë, që është për 7,6% më shumë se viti 2016-të. Të ardhurat e përgjithshme tatimore pritet të shënojnë rritje prej 9,5% në krahasim me vitin 2016-të. Shpenzimet e përgjithshme planifikohen në nivel prej 206,22 miliardë enarë ose për 4,5% më shumë se viti i kaluar” deklaroi Minoski.

Për rroga parashihen 26,77 miliardë denarë ndërsa për transfere sociale 92,7 miliardë denarë. Për vitin e ardhshëm, 51,2 miliardë denarë do të jepen për pensione.

“Të ardhurat të planifikuara në këtë mënyrë sigurojnë konsolidim etapor të financave publike gjegjësisht ulje të deficitit buxhetor në nivel prej 3% nga PBV ose shuma absolute 18,6 miliardë denarë” shton Minoski.

Importi parashihet të ketë rritje prej 6% ndërsa importi sipas vlerësimeve të Qeverisë, do të rritet për 4,7% ndërsa investimet bruto pritet të realizojnë rritje reale prej 4,5%.

Investimet kapitale planifikohen të kenë shumë prej 26,95 miliardë denarë.