Instituti i Gjuhës Maqedonase “Krste Misirkov”,sot ashpër reagoi për projektin e Akademisë së Shkencave të Bullgarisë. (AShB), sipas të cilës gjuha maqedonase dhe dialektet e saj janë pjesë përbërëse e dialektologjisë bullgare.

Siç bëni të ditur “Мета” më herë, më 8 dhjetor AShB-ja në internet shpalli audiohartën e cila përfshinë edhe territore që nuk janë në kuadër të kufijve shtetëror të Bullgarisë siç është pjesa e Maqedonisë, rajonit të Egjeut, pjesa e Shqipërisë, pjesa jugore e Serbisë, Turqisë dhe Rumanisë.

“Nuk është mençuri që në dekadën  dytë të shekullit XXI të  gjuhëtarëve të rinj bullgarë t’i shërbejnë një ideje të dështuar megalomane, ide e politikanëve të shekullit XIX, të ëndrrës së tyre për  Bullgarinë Santstefanska, kuadër të së cilës përfshihet edhe Maqedonia etnike.  Nuk është e mençur, që gjuhëtarët e rinj bullgarë, të lindur pas Luftës pas Dytë Botërore, nuk duhet të jenë të ngarkuar me politikën e paraardhësve të tyre, të cilët me besim i shërbenin e njëmendësisë Bullgare, në të cilën me përjashtime të rralla, nuk guxohej të kishe mendimin e lirë, por edhe të punosh në liri në fushën  gjuhësisë”, thuhet në reagimin e Institutit të Gjuhës Maqedonisë.

Sipas maqedonistëve, projekti është dëshmi se gjuhëtarët e rinjtë të vazhdojnë me traditën  e paraardhësve të tyre.

“Madje dhe me mjete financiare nga Fondi Social Evropian në Bashkimin Evropian, gjuhëtarët e rinj bullgarë vazhdojnë egërsisht të mohojnë sistemin dialektor të maqedonishtes. Me publikimin e Карта на диалектната делитба на българския език“, “ në të cilë thuhet se dialektet maqedonase janë pjesë e gjuhës bullgare, ata vetëm e konfirmojnë thënien e vjetër “ujku qimen e ndërron, por zanatin nuk  harron”, thuhet në kumtesë