Gjatë seancës së sotme, deputetët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë votuan propozim-ligjin për pagë minimale.

Me këtë propozim-ligj paga minimale u rrit nga 8.050 denarë në 8.800 denarë. Gjithashtu, me këto ndryshime u solli dhe rritja e vazhdueshme e rrogës minimale deri në vitin 2016, në mënyrë që në vitin 2015, rroga minimale duhet të arrijë 9.590 denarë, ndërsa në vitin 2016, rroga minimale duhet të arrijë 10.080 denarë.

Ligji i ndryshuar për rrogë minimale duhet hyrë në fuqi më 1 janar të vitit 2015.