Më shumë se 81 për qind në Maqedoni duan anëtarësim në NATO, kurse 19 për qind janë kundër anëtarësimit të vendit në Aleancën veri-atlantike, treguan anketat e bëra në Fakultetin e Sigurisë të Shkupit, para mbajtjes së Samitit të NATO-s në Britaninë e Madhe për mendimin e qytetarëve për sigurinë dhe kërcënimet e sigurisë në shtet.
Në anketim janë përfshirë 1,167 anketues prej 37 komunave të Maqedonisë nga mosha 18 deri 66 vjeç.
Për anëtarësimin e Maqedonisë në BE janë 68 për qind nga anketuesit, kurse 32 për qind janë kundër asaj që vendi të bëhet anëtare e BE-së.