Marrëveshja për ndërtimin e instalimit të sistemit elektronik të arkëtimit të taksave rrugore të Korridorit 10- autostrada “Aleksandër Makedonski”, sot u nënshkrua marrëveshje ndërmjet Ndërmarrjes Publike të Rrugëve Shtetërore dhe kompanisë “Aselsan” nga Turqia.
Zëvendës kryeministri Zoran Stavresvki theksoi se bëhet fjalë për investim me vlerë prej 18,7 milion eurosh prej të cilave 15,8 milion euro janë siguruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, me huazim nga BERZh-ja (Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillimi) kurse 2,9 milion euro janë mjete nga buxheti.