Mungesa e koshave të mbeturinave është problem i madh që ka kapluar komunën e Çairit të Shkupit. Nga mungesa e koshave, mbeturinat kundërmojnë rrugëve të kryeqytetit.

Qytetarët që banojnë në këtë zonë fajësojnë komunën dhe higjienën komunale e cila neglizhon punët si dhe banorët e papërgjegjshëm.

Rrugët kryesorë nuk kanë shporta fare, madje edhe disa që kanë qenë janë dëmtuar dhe më nuk ekzistojnë.

Gjithashtu mungesë e tyre vërehet edhe në stacionet e autobusëve të kësaj komunë, ku ata që presin autobusë hedhin mbeturinat në tokë, duke krijuar kështu pamje jo të këndshme për qytetin dhe komunën.

“I vendosën para disa viteve po nuk e di se çfarë ndodhi me to, u zhdukën, i dogjën, i vodhën, nuk e dimë, por edhe qytetarët nuk janë të kujdesshëm, sepse kur shohin se nuk kanë se ku t’i hedhin mbeturinat, le ti mbajnë ato me vete deri sa të gjejnë se ku t’i hedhin”, thonë banorët.


Me këtë problem nuk ballafaqohen vetëm banorët e Shkupit, por edhe të qyteteve të tjera në Maqedoni posaçërisht ata të Tetovës dhe Kumanovës.