#Përgjegjësi është mos të lejohet helmimi i qytetarëve

Prania e substancave kancerogjene PM10 në ajrin e Tetovës vazhdon të jetë e lartë.  Nga viti 2009 e këtej, Tetova dhe fshatrat për rreth po thithin ajër të ndotur, që është shumë më i lartë së sa kufiri i lejuar të PM grimcave. Nga gjithsejtë 365 ditë të vitit vetëm në 2015-tën, ajri i ndotur në Tetovë është prezentë plot 260 ditë.


Për ajrin e ndotur në Tetovë qytetarët akuzojnë mes tjerash edhe fabrikën “Jugohrom” dhe disa herë kanë protestuar rrugëve duke kërkuar që kjo fabrikë të mos punojë pa filtra. Kompania që prodhon hekur, çelik dhe legura hekuri më shumë se 50 vite në mënyrë sistematike helmon qytetarët sepse sipas ekspertëve është ndotësi më i madh i rajonit, tymi i së cilës shpesh mbulon si me mjegull rajonin e komunave të Jegunocës, Tetovës e më gjërë.

Megjithatë Qeveria që nga viti 2005 vite me radhë aprovon “Jugohromin” ta shtyejë afatin e vendosjes së filtrave dhe aprovon helmimin e mëtejmë.

“Deri në prill të vitit 2016 duhet t’i plotësonin standardet, ajo ishte vendimi i qeverisë që u soll para dy viteve, përderisa ajo nuk respektohet, do të merën masa ligjore”, u shpreh Vlladimir Peshevski, në dhjetor të vitit të kaluar, i pyetur se çfarë do të ndërmerret nëse kombinati metalurgjik “Jugohrom” nuk përmbush standardet ekologjike.

Kaloi edhe ky afat dhe deri tani nuk është plotësuar kushti kryesor siç është vendosja e filtrave për uljen e nivelit të ndotjes së ajrit.  Afati tjetër shtesë i dhënë nga Qeveria është 31 tetori i këtij viti.

Gjithashtu, Ministria e mjedisit dhe planifikimit hapësinor ende nuk ka publikuar hulumtim të detajuar për ndotësit e tjerë të ajrit, që përpos “Jugohromit” mbytin qytetarët.

Sipas Entit Shtetëror të Statistikës, mosha mesatare e jetës në Maqedoni është 75 vite, ndërsa mesatarja e viteve që njerëzit vdesin nga sëmundjen malinje si rezultat i ndotjes së ajrit, është 65 vjet. Nëse u referohemi këtyre të dhënave të ESHS-së, atëherë në vendet lindore të rajonit të Mediteranit, ku bënë pjesë dhe Maqedonia, në 100.000 persona – 42 prej tyre vdesin nga ndotja e ajrit”, thuhet në analizën “Politikat për uljen e ajrit të ndotur në Tetovë”, përgatitur nga Shoqata për zhvillim dhe aktivizim “AKVA” nga Struga dhe shoqata “IKT për ndryshime” nga Tetova, në kuadër të projektit FISCAST, realizuar nga “Finance Think” dhe përkrahur nga Ambasada Britanike në Shkup.