Një pjesë e “bombave” e zbuluan atë që shumë njerëz e dinin: një pjesë e madhe e administratës, qoftë nga nënshtrimi, qoftë nga ajo se nuk kanë nga t’ia mbajnë, nga frika për të mos mbetur “pa një copë buke”, voton ashtu siç urdhëron partia në pushtet. Thuajse jetojmë në kohën e sistemit njëpartiak.

Vetëm sa për ilustrim, në ”bombën” e 7-të në bisedat e ish-ministrit për transport dhe lidhje, Mile Janakieski me kryetaren e Këshillit të Shkupit, Irena Misheva dhe me bashkëbisedues të tjerë, dëgjojmë urdhëra të llojit: ”…paraqituni te të gjitha mësueset, nga qendra për thirrje, me këtë udhëzim: Ju falënderojmë që dolët në zgjedhje. Ju lutemi që për fitoren definitive të VMRO-DPMNE-së në Qendër të siguroni edhe një votë për VMRO-DPMNE-në”.

Në audioinçizimet nga kjo seri e bisedimeve, dëgjohet edhe se si Misheva e njofton Janakieskin, për atë se cili është rezultati i presionit mbi të punësuarit në administratën publike që ta japin votën e tyre për VMRO-DPMNE-në: ”NPT-në ua lëshuam, Parkingu i qytetit është komplet, Ujësjellësi, Sallën universale ua lëshuam komplet, QKF-ja është komplet, Muzeu i Qytetit të Shkupit është komplet, shkollat e mesme…” Poashtu, dëgjojmë edhe se në kohën e ish-kryetarit të komunës Qendër, Vlladimir Todoroviq, nëpër shkolla dhe në çerdhe në komunën Qendër ka pothuajse 100 të punësuar në bazë partiake…

Në çfarë derexheje ka ardhur Maqedonia e di edhe BE-ja. Kështu, në Raportin e Komisionit Evropian për Maqedoninë për vitin 2015, dëgjojmë se vendi gjatë këtij viti duhet “të përballet me brengosjen serioze për politizimin e shërbimit publik dhe të sigurojë zbatim të plotë të parimeve të llogaridhënies, transparencës dhe meritave”.

Mirëpo, të mos shkojmë më tutje në sqarimin e asaj që në Maqedoni tashmë edhe trumcakët e dijnë. Atë se koalicioni në pushtet në mënyrë intensive ka punësuar dhe punëson njerëz që t’i shërbejnë atij në vend të popullit, i cili i paguan.

Përgjegjësi është kur punëtorët e administratës të paguar nga populli i shërbejnë popullit, e jo pushtetit!