Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive do të organizojë ditët e hapura për qytetarët e Shkupit, duke filluar prej nesër deri më 30 janar në periudhë prej 9 deri orën 17 në hapësirat e Qendrës për kadastër të patundshmërive.

Të gjithë ato qytetarë që kanë paqartësi dhe pyetje lidhur me kadastrën në ditët në vazhdim mund të vijnë dhe të konsultohen me persona profesionist nga Agjencia.

Qytetarët mund të caktojnë termin me ekipet profesioniste çdo ditë prej orës 9 deri 16 në telefonat 3097-300 и 3097-337.