Këshilli Penal pranë Gjykatës Themelore Shkupi 1, në seancën e sotme solli vendim me të cilën ankesat e Prokurorisë Themelore Publike-Shkup, që “bombat” të mund të shfrytëzohen si dëshmi.

“Këshilli Penal pranë Gjykatës Themelore Shkupi 1- Shkup, në seancën e sotme solli vendim me të cilën ankesat e Prokurorisë Themelore Publike-Shkup, kundër vendimeve të gjykatësit në procedurë paraprake për ndarjen e dëshmive nga lëndët e prokurorisë refuzohen si të pabaza, dhe vendimit të gjykatësit në procedurë paraprake me të cilin ndahen dëshmi-audio incizime nga bisedat e përgjuara dhe trankripte të njëjtave vërtetohen, informoi Gjykata Themelore Shkupi 1