UNESKO informoi se vallja maqedonase “Kopaçka”, të në mënyrë autentike e kultivon grupi folklorik me të njëjtin emër nga fshati i Dellçevës Dramçe, është regjistruar në listën përfaqësuese për trashëgimi kulturore jomateriale.

Për t’u arritur kjo, ka ndihmuar edhe aplikimi i Republikës së Maqedonisë përmes Ministrisë së kulturës më 2011, së bashku me traditën e Shtipit “çetrse”, e cila, gjithashtu, është regjistruar në listën e trashëgimisë kulturore jomateriale.