Nga shtabet, anëtarët dhe simpatizuesit e VMRO DPMNE dalin në rrugë

Pasi Kryesia qendrore e VMRO DPMNE-së i thirri komitetet e komunave që të mbajnë takime urgjente, para shumë shtabeve të komunave të kësaj partie nëpër janë grumbulluar anëtarë dhe simpatizues.

“Po marrin ofensivë, është sulmuar vendlindja jonë, Maqedonia duhet të mbrohet. Vijon një periudhë e vështirë, pranverë me shumë energji dhe luftë për VMRO dhe Maqedoninë. Do të fitojmë” porositën nga VMRO DPMNE.