Profesorët dhe studentët të cilët sot kuvenduan para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, dorëzuan letrën me të cilën kërkojnë që në afat prej tre muajsh të bisedohet dhe të diskutohet për ndryshimet e ligjit.

Në fillim u lexua letra  ku shprehet përkrahja e profesorëve nga jashtë vendi. Para të pranishmëve u drejtua Vladimir Delov nga “Plenumi Studentor” i cili tja se  këtu nuk jemi që të përmbysim pushtetin dhe të sjellim dikë tjetër, por të mbrojmë autonominë e universitetit.

Profesoresha Biljana Venkovska tha se nëse qeveria megjithatë miraton ndryshimet, ata janë të gatshëm edhe për  mosbindje qytetare.