Njëzet përqind e punonjësve në MPB dhe 40 përqind të administratës në Ministrinë e mbrojtjes janë femra, tregojnë të dhënat e dy ministrive, por gratë janë shumë më pak të përfaqësuara në policinë e uniformuar dhe në ushtri, njofton Meta.mk.

Në MPB më vitin 2018 vetëm 13 përqind nga pjesëmarrësit në trajnimin bazik për policë kanë qenë femra, tregojnë të dhënat e ministrisë.