Dokumentacioni i përgjithshëm teknik për vendkalimin e përbashkët kufitar hekurudhor ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë në Tabanovc është i gatshëm dhe është dërguar në Ministrinë për transport dhe lidhje. Nga kjo ministri për “Meta.mk” theksojnë që Aplikacioni për grant investues tashmë është përpunuar dhe është dërguar deri te Korniza investuese për Ballkanin Perëndimor (WBIF), prej nga do të marrim mjete të pakthyeshme për projektin që kap shumën 5,2 milionë euro.

– Presim që Komiteti drejtues i WBIF, në dhjetor të vitit 2019, të jep vlerësim zyrtar për aplikacionin dhe ta miratojë shumën e grant mjeteve – informojnë nga Ministria për transport dhe lidhje.

Pasi të konfirmohet, edhe zyrtarisht përkrahja financiare, në fazën e ardhshme do të shpallet tenderi për ndërtim të objektit kufitar. Ndërkohë, këtë periudhë po punohet në dokumentacionin e projektit për ndërtim të rrugës për lidhje me vendkalimin e ardhshëm të përbashkët kufitar hekurudhor në Tabanovc, që duhet të ndërtohet së bashku me ndërtesën e ardhshme.

Vendkalimi i përbashkët kufitar hekurudhor ndërmjet Maqedonisë dhe Serbisë do të ndërtohet deri te stacioni hekurudhor në Tabanovc. Objekti do të shtrihet në sipërfaqe prej 2.500 metra katror dhe aty do të vendosen të gjitha organet kufitare të të dy vendeve, punonjësit e hekurudhave të të dy vendeve, si dhe laboratorët për testim veterinar dhe fitosanitar.

Ministria kompetente deri në vitin e ardhshëm duhet ta shpalle tenderin për të përzgjedhur realizuesin që do ta ndërtojë vendkalimin e përbashkët kufitar hekurudhor në Tabanovc, që duhet të përfundojë në afat prej 18 muajsh. Afatet ekzistuese thonë se kontrolli i përbashkët kufitar ndërmjet dy vendeve në komunikacionin hekurudhor do të kishte filluar të zbatohet ndërmjet vitit 2021 dhe 2023.