Ministria e mbrojtjes do të zhvilloje Qendrën e saj regjionale për marëdhënie me masën në Qendër rajonale të NATO-s për luftë kundër lajmeve të rreme dhe dezinfomatave. Qendra për marëdhënie me masën apo PARK (Public Affairs Regional Centre), nga viti 2013 është akredituar nga NATO si partner për trajnime dhe arsimim, shkruan META.mk.

“Do të specializohemi, në frymën e konceptit “mbrojtje e mençur”. Informacionet dhe lajmet e rreme, si dhe marëdhëniet me publikun nglelin prirotitet për mbrojtje. Kemi përvojë dhe dituri të cilën mund ta ofrojmë” qëndron ë programin e Qeverisë.

PARK, e cila ekziston tash 15 vite, duhet të shndërrohet në qendër për luftë kundër dezinformatave dhe lajmeve të rreme për nevojat e krahut jugor të NATO dhe të bashkëpunoje ngushtë me Qendrën për për komunikim strategjik (STRATKOM) në Riga, Latvi.

PARK është themeluar nga Qeveria në shkur ttë vitit 205 për shkak të edukimit intenziv në drejtimin e marëdhënieve me publikun të personelit të ministrive së punëve të brendshme dhe ushtrive në Maqedoninë e Veriut, Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kroacisë, të cilët atëhere formuarn “grupin Adriatik” të shteteve candidate në NATO, të përkrahura nga SHBA.

Në qershor të vitit 2013 NATO e pranoi PARK si partner të 25-të si qendër për arsim dhe trajnime dhe të vetmin të specializuar specifikisht për marëdhënie me publikun. Sot akreditim nga NATO kanë 33 qendra partneriteti në 12 shtete anëtare të Aleancës dhe 14 shtete partnere.