Ministria e Punëve të Jashtme, sot ka publikuar nënë konkurse për punësimin e gjithsej 14 personave. Në konkurse kërkohen kandidatë për punësim si bashkëpunëtorë dhe referentë, njofton Meta.mk.

Ofrohet punësim për vendet e punës: bashkëpunëtor për miqësi të gjerë, bashkëpunëtor për Evropën Qendrore,  bashkëpunëtor për sistemin kombëtar të informacionit për viza, bashkëpunëtor për akreditim, bashkëpunëtor për Këshillin e Evropës, bashkëpunëtor për NATO, referent të pavarur për çështje administrative, referent të pavarur – arkivues, referent i lartë për distrubuim, bashkëpunëtor për arkiv diplomatik, bashkëpunëtor për kontabilitet…

Pagat në varësi prej vendit të punës lëvizin prej 17.734 denarë.