Emërimi i ish-profesorit të Universitetit  MIT dhe aktivistit të Lëvizjes Qytetare për Mbrojtjen e Maqedonisë Oliver Andov si ministër të MBP-së për një ditë është hapi i fundit taktik i VMRO-DPMNE-së. Partia në pushtet këtë e beri nga shkaku që të mbroje pozicionet kyçe në MBP me kuadër të kontrolluar para votimit të nesërm ne Kuvend për zgjedhjen e Qeverise së përkohshme për mbajtjen e zgjedhjeve me 11 dhjetor , thuhet nga burime e “META”.

Këto lëvizje kuadrosh dhe rigrupime i beri pikërisht sot, shkaku se nesër do të ketë ministër të ri nga opozita, kurse në fuqi do te hyjnë edhe kodet (pikat)e marrëveshjes se 20 qershorit si dhe suspendimi i Ligjit për punë të brendshme, ne fakt pse i gjithë operacioni të ndërlikohet në vend që thjeshtë të përfundojë. ?!

Me ndryshimet e sotme në MBP, partia në pushtet konfirmoi  dhe sforcoi pozicionet e saja para zgjedhjeve në ministrinë nga e cila nuk ka ndërmend të tërhiqet. ” Ministria e MPB-së është njëra ndër institucionet më të rëndësishme në kohen e zgjedhjeve dhe për këtë arsye pushteti do që të jetë nën kontrollin e MVRO -VMRO, ndërsa Oliver Spasovski të mbetet vetëm si “mbretëreshë angleze” dhe të mos ketë fuqinë e vendimmarrjes “- thotë njëri nga bashkëbiseduesit tanë. Drejtorët e BSP-së dhe DSK-së, në bazë te Ligjit për polici, i emëron Qeveria me pëlqimin e ministrit për pune të brendshme. Sot ministër do te jete Oliver Andonov, kurse  nesër, eventualisht, Oliver Spasovski. Me ndryshimin e neneve 17 dhe 18 te Ligjit për polici, mbikëqyrjen (kompetencat) mbi punën e  policisë kriminalistike, policisë së uniformuar, policisë kufitare, forcat speciale policore dhe sektorët e tjerë u morën në mbikëqyrjen e Njësiteve organizative në kuadër të Byrosë për Mbrojtje Publike, edhe pse deri në vendimin e këtyre ndryshimeve ata ishin nën mbikëqyrjen e Shërbimeve Qendrore të Policisë.

Ndërkaq, ministrin e MPB-së e emëron kryetari i  Shërbimeve të policisë qendrore