Fondacioni për Internet dhe Shoqëri “Metamorfozis” nëpërmjet projektit “Action SEE” ka shpallur kërkesa për aplikime për sigurimin e mbështetjes së organizatave qytetare dhe promovimin e sundimit të drejtës dhe qeverisjes së mirë, nëpërmjet ndarjes së 25 deri 30 grante të vogla për organizata qytetare nga Maqedonia, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Mali i Zi, Shqipëria dhe Kosova.

Do të ndahen dy lloje të granteve, të cilat do të kenë vlerë nga 6.000 deri më 8.000 euro.

“Nga iniciativat pritet që të fokusohen në drejtim të çështjes në lidhje me sundimin e ligjit dhe qeverisjes së mirë, veçmas lidhur me antikorrupsionin, transparencën dhe qasjen deri te informatat, mbrojtjen e të dhënave dhe shfrytëzimin e mjeteve publike në më shumë fusha”, thonë nga “Metamorfozis”.

Afati për paraqitje të aplikimeve është deri në orën 16 më 15 janar të vitit 2017, vetëm nëpërmjet internet-formularit për aplikimin. Formularët për aplikim patjetër duhet të plotësohen në gjuhën angleze.

Për më shumë rreth konkursit mund të shihni: KËTU