Me ligjin e ri do të reformohet edhe modernizohet shërbimi diplomatik në RMV

Ministria e Punëve të Jashtme është duke përgatitur një propozim ligj për punë të jashtme me të cilin do të rregullohen kompetencat, organizimi dhe puna e Ministrisë, njofton Meta.mk.

“Ligji i ri ka për qëllim reformimin e shërbimit diplomatik, në drejtim të modernizimit dhe profesionalizimin e tij, si dhe afrimin me shërbimet diplomatike të shteteve evropiane” shkrua në njoftimin për përgatitjen, e publikuar në Regjistrin e Vetë Nacional Elektronik (RVNE).

Gjithashtu, lajmërohen edhe debate publike për çështje të caktuara përmes përdorimit të mjeteve elektronike interaktive, ne portalin RVNE dhe e-demokracia.