Kuvendi i Maqedonisë më datën 15 të këtij muaji solli vendim në operacionin paqësor “Mbështetje të vendosur” të shkojnë 20 pjesëtarë të ARM­së, si vazhdim i pjesëmarrjes në misionin e deritanishëm 12­vjeçar ISAF.

Në misionin paqësor në Afganistan në gjashtë muajt e ardhshëm, në pajtim me vendimin, duhet të shkojnë 5 oficerë të shtabeve në një ekip për këshillim në Komandën për trajnim, këshillim dhe asistim ­ Veriu, në kuadër të kontingjentit gjerman, 13 oficerë të shtabeve dhe 1 nënoficer në Komandën për trajnim, këshillim dhe asistim në Kabul në kontingjentit turk, si dhe njësiti për mbrojtjen e forcave prej 20 pjesëtarëve. Shpenzimet financiare për transport, shpenzimet logjistike, pagat dhe kompensimet e pagave për pjesëtarët e ARM­-së i siguron Ministria e Mbrojtjes.