Në ueb faqen e KSHZ-së deri të martën do të publikohen emrat e 39.502 votuesve kontestues në listën e zgjedhësve. Ata gjatë kontrollit të fundit në terren nuk janë gjetur në shtëpi apo për ta nuk ka më shumë shkrime në institucionet.

KSHZ do të përpiloj formular për paraqitje, pas çka do të shpall thirrje publike në ueb faqen si dhe nëpër faqet e përfaqësive diplomatike- konsulare, që të mund të lexojnë edhe ata shtetas të Maqedonisë që jetojnë jashtë vendit.

Afati i paraqitjes është 25 ditë.