Canoski është njëri nga themeluesit e fakultetit të parë privat- Fakulteti i Shkencave Natyrore (FON) me drejtime të së drejtës evropiane  në BE, diplomaci  dge  politikë ndërkombëtare dhe menxhment banakar. Në vitin 2006,   e hap shkollën e  parë të mesme “Gjimnazi i pestë privat”.

Në  vitin 2006, formoi Partinë për Ardhmëri Evropiane- PAE (PEI), e cila po të njëjtin vit ishte pjesmarrëse në zgjedhjet parlamentare.

Objekti “Kosmos”  pronë e  e Canoskit, u rrënua në vitin  2011.