Këshilli Penal i Repartit për krim të organizuar mbrëmë pranoi propozimin e drejtorit të IKN “Burgu Shkup- Shkup” për lirim me kusht të gazetarit Tomisllav Kezharovski. Me këtë prej 18 shkurt deri 27 qershor të këtij vitit Kezharovski do të jetë në lirim me kusht gjegjësisht deri në skadim të vuajtjes së dënimit.

Këtë vendim Gjykata e solli në bazë të Ligjit për kryerjen e sanksioneve sepse Kezharovski tanimë ka vuajtur më shumë se gjysmën e dënimit me burg.

Megjithatë, kundër këtij vendimit të Këshillit penal, Prokuroria publike ka të drejtë të ankesës.