“Nuk do t’ju paguajmë”, “Jo reketit shtetëror”, “drejtësi sociale”, “nuk do ju kalojë”, “bashkë jemi më të fortë”, “do të fitojmë”, me këto brohoritje protestuesit sot i porositën Qeverisë se nuk do të pajtohen me miratimin e ligjit të ri për sigurim të detyruar social. Të tjerët u mblodhën në parkun “Grua luftëtare”, saktë në mesditë, dhe prej atje u drejtuan kah Ministria e Punës dhe Politikës Sociale dhe në fund para Qeverisë.

Në mesin e të pranishmëve kishte gazetarë, përkthyes, aktorë, punonjës të filmit dhe muzikës, të  punësuar në sektorin civil, të cilët me brohoritjet e tyre Qeverisë i dhanë porosi nëpërmjet parullave “gojë e madhe do të hajë”, “ushqe qeverinë të të hajë”, “parajsa tatimore u shëndrrua në ferr”, “plaçkitje”, “të gjithë jeni mafje”, “sa panorama do të mbushni me 35%”, “tatimi yt e ardhmja e tyre”, “Kole Nedelkovski- Deri kur pëshpëritje pa jehonë? Mjaft o vëllezër që jemi mall i robër të shekullit”, “ulni honorarët e funksionarëve”, “honoraristët nuk janë pasanik”, “ç’di fëmijëa është 35%”, “shes veshkën të paguaj kontributet” dhe shumë të tjera.

Në proteusin para Qeverisë u drejtua Tamara Çausidis nga Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve në Media. Çausidis tha se ky ligj shumë seriozisht i prek edhe gazetarët.

  • Ne gazetarët shumica jemi honoraristë, sepse ashtu na mbajnë në zinxhirë, lehtë të të pushojnë nga puna dhe të të shëndrrojnë në propagandues- tha Çausidis para Qeverisë.

Dejan Lutovski nga lëvizja majtiste “Lenka” tha se është gabim pohimi i Qeverisë se kjo masë sociale do t’i ndihmojë ata që janë kategori më e rrezikuar.

  • Kjo masë do t’i dëmtojë punëtorët më të rrezikuar- tha Lutovski

Sipas ndryshimeve ligjore nga 1 janari i vitit 2015 duhet të paguhet 35% e honorarëve për kontribute dhe tatime,  në vend të 10 përqindjeve që s ishte sikurse më tanimë. Këto 35% për tatim shëndetësor, pensional dhe tatim personal do të paguajnë ata që marrin honorar nga marrëveshjet në vepër ose marrëveshje autoriale mbi vlerën e  pagës minimale prej 9,590. Pagesa e kontributeve marrëveshjet në vepër ose marrëveshje autoriale nuk vlen për sportistët profesional, funksionarët, deputetët, këshilltarët dhe bartësit e funksioneve publike, ekspertët, drejtorët falimentues etj.