“Java e Arsimit të Hapur 2020” është një nga arritjet më të spikatura dhe përsosmërinë në arsimin e hapur. “Java” filloi më 2 mars dhe do të mbahet deri më 6 mars të këtij viti. Qëllimi është të rritet vetëdija dhe të tregohet ndikimi i arsimit të hapur në mësimdhënie dhe mësim në të gjithë botën, transmeton Meta.mk.

“Java e Edukimit të Hapur 2020” është themeluar dhe koordinuar nga “Arsimi i Hapur Global” (dikur “Konsorciumi i Arsimit të Hapur), një shoqatë e universiteteve, kolegjeve, shkollave dhe organizatave në të gjithë botën kushtuar idealeve të arsimit të hapur.

Gjatë gjithë javës, shfaqet puna përmes një duzine kategorish, duke përfshirë ngjarje të drejtpërdrejta, takime ballë për ballë, ueb faqe, projekte dhe burime. Pjesëmarrja, natyrisht, është e lirë dhe e hapur.

Më shumë informata mbi “Javën e Arsimit të Hapur 2020” janë në dispozicion në ueb-faqen zyrtare.

Në kuadër të “Javës së Arsimit të Hapur 2020”, Fondacioni Metamorfozis, përmes aktiviteteve të projektit “Burime të hapura arsimore”, që zbatuar me mbështetje nga Fondacioni Shoqëri e Hapur – Maqedoni, do të mbajë një duzinë prezantimesh dhe punëtori për mësuesit e arsimit fillor.

Përmes këtyre vizitave, qindra mësuesve në të gjithë vendin do t’iu jepet mundësia të mësojnë të përdorin dhe krijojnë “Burime të Hapura Arsimore”. “Metamorfozis” është e hapur për të bashkëpunuar me të gjithë palët e interesuara që angazhohen për arsim cilësor për të gjithë nxënësit, pavarësisht nga gjuha e mësimit, vendbanimi ose dispozicioni i librave shkollorë për shkollën e tyre.