Në tremujorin e fundit ekonomia japoneze papritur hyri në recesion. Për shkak të kësaj kryeministri Shinzo Abe me siguri do heq dorë nga rritja jo aq e famshme e TVSh-së dhe dy vite pas skadimit të mandatit të shpall zgjedhje të parakohshme.
Japonia në tremujorin e fundit sipas parashikimeve në periudhën e ardhshme do të ketë rritje, por konsumi dhe eksporti aktualisht qëndrojnë shumë dobët, dhe me këtë vështirësiohet gjendja e kompanive me rezerva të mëdha mallrash.